• Telefon: +48 535 813 300
 • Fax: +48 61 656 70 33
 • Mail: biuro@msaccounting.eu

Rozliczenia pracowników

rozliczenia pracowników: US, ZUS, przygotowywanie list płac, umowy-zlecenia, kartoteka pracownicza img

Deklaracje podatkowe

sporządzanie deklaracji podatkowych i załatwianie spraw związanych z obsługą firmy w Urzędach Skarbowych oraz inspektoratach ZUS img

Sprawozdania podatkowe

prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, prowadzenie Ewidencji VAT img
 • img

  Usługi księgowe

  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, opracowywanie zakładowych planów kont, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych...

  Czytaj więcej
 • img

  Nadzór ksiegowy

  prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie: opracowanie polityki rachunkowości w firmie...

  Czytaj więcej
 • img

  Usługi kadrowe

  sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami...

  Czytaj więcej
 • img

  Księgi podatkowe

  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT...

  Czytaj więcej

Created by NETCODERS